Det kan finnas många skäl till att en situation uppstår där skolan saknar ledarskap
- eller att verksamheten behöver optimeras med förändringsprocesser för bättre nyttjandegrad!

Rektorskonsulten erbjuder tjänst inom den offentliga verksamheten, verkställer som en opartisk samarbetspartner genom att själv vara delaktig i verksamheten.

Förbättrings- och utvecklingsprocesser - hyr Rektorskonsulten med fokus på det tydliga ledarskapet!

Välkommen!
Rektorskonsulten - telefon 070-76 70 781

         
Sidor att besöka:

Skolverket

Skolinspektionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten

SkolLedaren

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer