Vad erbjuder Rektorskonsulten?
 

Optimal Organisation där fokus ligger på de interna processerna och verksamhetens arbetssätt.

Tydligt Ledarskap med effektiva, kvalitativa möten där lösningar växer fram och utvecklar organisationen.

Organisationskonsultation med lösningsorienterat arbetssätt där rätt insatser sätts in och genomför
förändringar på ett medvetet sätt.

Rektorskonsulten arbetar på ett medvetet sätt genom att stärka goda relationer mellan skolledning och personal.


• Rektorskonsulten kan genom rätt metod, rätt kompetens och rätt resurser åstadkomma önskvärda förändringar.

• Rektorskonsulten leder och ser till att organisationen förbättras både beträffande effektivitet och beträffande hälsotillstånd.

• Rektorskonsulten rycker in vid ett akutläge, rektorsbyte eller då rekryteringsprocessen drar ut på tiden.

• som projektkoordinator – aktuell forskning visar att skolor och elever som har ett tydligt ledarskap lyckas
och når kunskapsmålen bättre.
 

Att gå in temporärt och förmedla trygghet i ledarskapet, ha driv och energi ger organisationen nya förslag
och goda idéer som många gånger är gynnsamt för verksamheten.
Rektorskonsulten arbetar hela tiden utifrån skolans kvalitetsmål där elevernas utbildning står i fokus.
Ett engagerade, målmedvetet arbetssätt gör att Rektorskonsulten fångar in en viktig helhetssyn som hjälper
till att underlätta implementeringsfaser för skolors olika utvecklingsprocesser med fokus på skolans uppdrag.

 

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer