Med erfarenhet av att arbeta operativt och strategiskt på ledningsnivå i nya skolkulturer.
 

• i samband med organisationsförändringar eller omplaceringar som kräver fullt fungerande skolledare från dag ett.

• vid psykosociala arbetsmiljöproblem eller kartläggning av skolkulturen.

• implementeringsprocesser och/eller mentorsstöd.

• i processer och projekt där ett naturligt samarbete mellan skola och näringsliv förväntas öka.
Det kan handla om att samarbeta med närliggande företag eller att ett bra socialt nätverk upparbetas mellan
exempelvis skola, hem, socialtjänst och polis. Värdefull kunskap delges varandra och stärker samtidigt skolans uppdrag.

 

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer